Princip rada Power Brake Booster

Vakumski pojačivač koristi princip usisavanja zraka kada motor radi, čime se stvara vakuum na prvoj strani pojačivača. Kao odgovor na razliku pritiska normalnog pritiska vazduha na drugoj strani, razlika pritiska se koristi za jačanje potiska kočenja.

Ako postoji čak i mala razlika u pritisku između dvije strane membrane, zbog velike površine dijafragme, još uvijek se može stvoriti veliki potisak kako bi se membrana gurnula do kraja uz niski pritisak. Prilikom kočenja, vakuumski pojačivač također kontrolira vakuum koji ulazi u pojačivač kako bi se membrana pomaknula i koristi potisnu šipku na membrani da pomogne čovjeku da nagazi i gurne papučicu kočnice kroz uređaj za kombinovani transport.

U neradnom stanju, povratna opruga potisne šipke kontrolnog ventila gura potisnu šipku kontrolnog ventila u zaključani položaj na desnoj strani, a priključak vakuumskog ventila je u otvorenom stanju. Opruga kontrolnog ventila čini čašicu kontrolnog ventila i sjedište zračnog ventila u bliskom kontaktu, čime se zatvara otvor zračnog ventila.

U ovom trenutku, vakuumska plinska komora i komora plina za primjenu pojačivača komuniciraju sa kanalom komore za primjenu plina kroz kanal vakuumske plinske komore tijela klipa kroz šupljinu kontrolnog ventila i izoluju se od vanjske atmosfere. Nakon pokretanja motora, vakuum (negativni pritisak motora) na usisnoj granici motora će porasti na -0,0667mpa (to jest, vrijednost tlaka zraka je 0,0333mpa, a razlika tlaka sa atmosferskim tlakom je 0,0667mpa ). Nakon toga, buster vakuum i vakuum komore za primjenu su se povećali na -0,0667mpa, i bili su spremni za rad u svakom trenutku.

Prilikom kočenja, papučica kočnice je pritisnuta, a sila pedale se pojačava pomoću poluge i djeluje na potisnu šipku kontrolnog ventila. Prvo, povratna opruga potisne šipke regulacijskog ventila se komprimira, a potisnica regulacijskog ventila i stup zračnog ventila pomiču se naprijed. Kada se potisnica kontrolnog ventila pomakne naprijed do položaja gdje čašica kontrolnog ventila dodiruje sjedište vakuumskog ventila, priključak vakuumskog ventila je zatvoren. U ovom trenutku, vakuumski pojačivač i komora za nanošenje su odvojeni.

U ovom trenutku kraj stupca zračnog ventila samo dodiruje površinu reakcionog diska. Kako potisnica kontrolnog ventila nastavi da se kreće naprijed, otvorit će se otvor zračnog ventila. Nakon filtracije zraka, vanjski zrak ulazi u komoru za primjenu pojačivača kroz otvoreni otvor ventila za zrak i kanal koji vodi do komore za primjenu zraka i stvara se servo sila. Budući da materijal reakcione ploče ima zahtjeve fizičke osobine jednakog jediničnog pritiska na napregnutu površinu, servo sila se povećava u fiksnoj proporciji (omjer servo sila) s postupnim povećanjem ulazne sile potisne šipke kontrolnog ventila. Zbog ograničenja resursa servo sile, kada se postigne maksimalna servo sila, odnosno kada je stupanj vakuuma komore za primjenu jednak nuli, servo sila će postati konstantna i neće se više mijenjati. U ovom trenutku, ulazna i izlazna sila pojačivača će se povećati za isti iznos; kada se kočnica poništi, potisnica kontrolnog ventila se pomiče unazad sa smanjenjem ulazne sile. Kada se dostigne maksimalna tačka pojačanja, nakon što je otvor vakuumskog ventila otvoren, vakuum za povišenje pritiska i komora za nanošenje vazduha su povezani, stepen vakuuma komore za nanošenje će se smanjiti, servo sila će se smanjiti, a telo klipa će se pomeriti unazad . Na taj način, kako se ulazna sila postepeno smanjuje, servo sila će se smanjivati ​​u fiksnoj proporciji (omjer servo sile) sve dok se kočnica potpuno ne otpusti.


Vrijeme objave:09-22-2022
  • Prethodno:
  • Sljedeći:
  • Ostavite svoju poruku