Arbejdsprincippet for Power Brake Booster

Vakuumboosteren bruger princippet om at suge luft ind, når motoren kører, hvilket skaber vakuumet på den første side af boosteren. Som svar på trykforskellen i det normale lufttryk på den anden side, bruges trykforskellen til at forstærke bremsekraften.

Hvis der endda er en lille trykforskel mellem de to sider af membranen, på grund af det store areal af membranen, kan der stadig genereres et stort tryk for at skubbe membranen til enden med lavt tryk. Ved bremsning styrer vakuumforstærkersystemet også vakuummet, der kommer ind i boosteren for at få membranen til at bevæge sig, og bruger skubbestangen på membranen til at hjælpe mennesker til at træde på og skubbe bremsepedalen gennem den kombinerede transportanordning.

I den ikke-fungerende tilstand skubber returfjederen på styreventilens trykstang styreventilens trykstang til låsepositionen på højre side, og vakuumventilporten er i åben tilstand. Reguleringsventilfjederen gør, at reguleringsventilskålen og luftventilsædet er i tæt kontakt og lukker dermed luftventilporten.

På dette tidspunkt er vakuumgaskammeret og påføringsgaskammeret i boosteren forbundet med påføringsgaskammerkanalen gennem stempellegemets vakuumgaskammerkanal gennem styreventilhulrummet og er isoleret fra den ydre atmosfære. Efter at motoren er startet, vil vakuumet (motorens negative tryk) ved motorens indsugningsmanifold stige til -0,0667mpa (det vil sige, at lufttrykværdien er 0,0333mpa, og trykforskellen med atmosfærisk tryk er 0,0667mpa ). Efterfølgende steg boostervakuumet og påføringskammerets vakuum til -0,0667mpa, og de var klar til at arbejde til enhver tid.

Ved bremsning trykkes bremsepedalen ned, og pedalkraften forstærkes af håndtaget og virker på styreventilens trykstang. Først komprimeres returfjederen på styreventilens trykstang, og styreventilens trykstang og luftventilsøjlen bevæger sig fremad. Når styreventilens trykstang bevæger sig fremad til den position, hvor kontrolventilskålen kommer i kontakt med vakuumventilsædet, lukkes vakuumventilporten. På dette tidspunkt er boostervakuum og påføringskammer adskilt.

På dette tidspunkt berører enden af ​​luftventilsøjlen lige overfladen af ​​reaktionsskiven. Når styreventilens trykstang fortsætter med at bevæge sig fremad, åbnes luftventilporten. Efter luftfiltrering kommer den eksterne luft ind i boosterens påføringskammer gennem den åbne luftventilport og kanalen, der fører til påføringsluftkammeret, og servokraften genereres. Fordi materialet af reaktionspladen har den fysiske egenskabskrav om ens enhedstryk på den belastede overflade, stiger servokraften i en fast andel (servokraftforhold) med den gradvise stigning i inputkraften af ​​styreventilens trykstang. På grund af begrænsningen af ​​servokraftressourcerne, når den maksimale servokraft nås, det vil sige når vakuumgraden af ​​påføringskammeret er nul, vil servokraften blive en konstant og vil ikke ændre sig mere. På dette tidspunkt vil indgangskraften og udgangskraften af ​​boosteren stige med samme mængde; når bremsen afbrydes, bevæger styreventilens trykstang sig bagud med faldet i indgangskraften. Når det maksimale boostpunkt er nået, efter at vakuumventilporten er åbnet, er boostervakuumet og påføringsluftkammeret forbundet, påføringskammerets vakuumgrad vil falde, servokraften vil falde, og stempellegemet vil bevæge sig bagud. . På denne måde, når indgangskraften gradvist aftager, vil servokraften falde i et fast forhold (servokraftforhold), indtil bremsen er helt frigivet.


Post tid:09-22-2022
  • Tidligere:
  • Næste:
  • Efterlad din besked