Power Brake Boosterin toimintaperiaate

Tyhjiötehostin käyttää periaatetta ilman imemisestä moottorin käydessä, mikä luo tyhjiön tehostimen ensimmäiselle puolelle. Vasteena normaalin ilmanpaineen paine-eroon toisella puolella, paine-eroa käytetään vahvistamaan jarrutusvoimaa.

Jos kalvon kahden puolen välillä on pienikin paine-ero, kalvon suuresta pinta-alasta johtuen, voidaan silti tuottaa suuri työntövoima työntämään kalvo loppuun pienellä paineella. Jarrutettaessa tyhjiötehostinjärjestelmä ohjaa myös tehostimeen tulevaa alipainetta saadakseen kalvon liikkumaan, ja käyttää kalvossa olevaa työntötankoa auttamaan ihmistä astumaan päälle ja painamaan jarrupoljinta yhdistetyn kuljetuslaitteen läpi.

Ei-toimitilassa ohjausventtiilin työntötangon palautusjousi työntää ohjausventtiilin työntötangon oikealla puolella olevaan lukitusasentoon ja tyhjiöventtiilin portti on avoimessa tilassa. Ohjausventtiilin jousi saa ohjausventtiilin kupin ja ilmaventtiilin istukan tiiviisti kosketukseen ja sulkee siten ilmaventtiilin portin.

Tällä hetkellä tehostimen tyhjökaasukammio ja levityskaasukammio ovat yhteydessä levityskaasukammiokanavaan männän rungon tyhjiökaasukammiokanavan kautta ohjausventtiilin ontelon kautta ja ne on eristetty ulkoilmasta. Kun moottori on käynnistetty, alipaine (moottorin alipaine) moottorin imusarjassa nousee -0,0667 mpa:iin (eli ilmanpainearvo on 0,0333 mpa ja paine-ero ilmanpaineen kanssa on 0,0667 mpa ). Myöhemmin tehostintyhjiö ja levityskammion tyhjiö nousivat -0,0667 mpa:aan, ja ne olivat valmiita työskentelemään milloin tahansa.

Jarruttaessa jarrupoljinta painetaan ja poljinvoimaa vahvistetaan vivun avulla ja se vaikuttaa ohjausventtiilin työntötankoon. Ensinnäkin ohjausventtiilin työntötangon palautusjousi puristetaan, ja ohjausventtiilin työntötanko ja ilmaventtiilin pylväs liikkuvat eteenpäin. Kun ohjausventtiilin työntötanko siirtyy eteenpäin asentoon, jossa ohjausventtiilin kuppi koskettaa tyhjiöventtiilin istukkaa, tyhjiöventtiilin portti sulkeutuu. Tällä hetkellä tehostimen alipaine ja levityskammio on erotettu toisistaan.

Tällä hetkellä ilmaventtiilikolonnin pää koskettaa vain reaktiolevyn pintaa. Kun ohjausventtiilin työntötanko jatkaa liikkumista eteenpäin, ilmaventtiilin portti avautuu. Ilmansuodatuksen jälkeen ulkoilma tulee tehostimen levityskammioon avoimen ilmaventtiiliportin ja levitysilmakammioon johtavan kanavan kautta, ja servovoima syntyy. Koska reaktiolevyn materiaalilla on fyysisen ominaisuuden vaatimus yhtä suuresta yksikköpaineesta rasitussa pinnassa, servovoima kasvaa kiinteässä suhteessa (servovoimasuhde) ohjausventtiilin työntötangon syöttövoiman asteittaisen kasvaessa. Servovoimaresurssien rajallisuudesta johtuen, kun servovoiman maksimi saavutetaan, eli kun levityskammion alipaineaste on nolla, servovoima muuttuu vakioksi eikä muutu enää. Tällä hetkellä tehostimen syöttö- ja lähtövoima kasvavat saman verran; kun jarru peruutetaan, ohjausventtiilin työntötanko liikkuu taaksepäin syöttövoiman pienentyessä. Kun maksimaalinen tehostuspiste saavutetaan, kun tyhjiöventtiilin aukko on avattu, tehostintyhjiö ja levitysilmakammio on yhdistetty, levityskammion tyhjiöaste pienenee, servovoima pienenee ja männän runko liikkuu taaksepäin. . Tällä tavalla, kun syöttövoima vähitellen pienenee, servovoima pienenee kiinteässä suhteessa (servovoimasuhde), kunnes jarru vapautetaan kokonaan.


Postitusaika:09-22-2022
  • Edellinen:
  • Seuraava:
  • Jätä viestisi