Princip rada pojačivača snage kočnice

Vakuumski pojačivač koristi princip usisavanja zraka dok motor radi, čime se stvara vakuum na prvoj strani pojačivača. Kao odgovor na razliku tlaka normalnog tlaka zraka na drugoj strani, razlika tlaka se koristi za jačanje kočnog potiska.

Ako postoji čak i mala razlika tlaka između dviju strana dijafragme, zbog velike površine dijafragme, još uvijek se može generirati veliki potisak koji će gurnuti dijafragmu do kraja s niskim tlakom. Pri kočenju, vakuumski pojačivač također kontrolira vakuum koji ulazi u pojačivač kako bi se dijafragma pomaknula i koristi potisnu polugu na dijafragmi da pomogne čovjeku da stane i gurne papučicu kočnice kroz kombinirani transportni uređaj.

U neradnom stanju, povratna opruga potisne šipke kontrolnog ventila gura potisnu šipku kontrolnog ventila u zaključani položaj na desnoj strani, a otvor vakuumskog ventila je u otvorenom stanju. Opruga kontrolnog ventila čini čašicu kontrolnog ventila i sjedište zračnog ventila u bliskom kontaktu, čime se zatvara otvor zračnog ventila.

U to vrijeme, vakuumska plinska komora i aplikacijska plinska komora pojačivača povezane su s kanalom aplikacijske plinske komore kroz kanal vakuumske plinske komore tijela klipa kroz šupljinu kontrolnog ventila i izolirane su od vanjske atmosfere. Nakon što se motor pokrene, vakuum (negativni tlak motora) na usisnoj grani motora porast će na -0,0667mpa (to jest, vrijednost tlaka zraka je 0,0333mpa, a razlika tlaka u odnosu na atmosferski tlak je 0,0667mpa ). Naknadno su pojačani vakuum i vakuum komore za primjenu porasli na -0,0667mpa, te su bili spremni za rad u bilo kojem trenutku.

Prilikom kočenja, papučica kočnice je pritisnuta, a sila na papučici se pojačava polugom i djeluje na potisnu polugu upravljačkog ventila. Prvo se stisne povratna opruga potisne šipke upravljačkog ventila, a potisna poluga upravljačkog ventila i stupac zračnog ventila pomiču se naprijed. Kada se potisna poluga kontrolnog ventila pomakne prema naprijed do položaja u kojem čašica kontrolnog ventila dodiruje sjedište vakuumskog ventila, otvor vakuumskog ventila je zatvoren. U to su vrijeme vakuum za pojačanje i komora za primjenu odvojene.

U to vrijeme, kraj stupca zračnog ventila samo dodiruje površinu reakcijskog diska. Kako se potisna poluga kontrolnog ventila nastavlja pomicati prema naprijed, otvor ventila za zrak će se otvoriti. Nakon filtracije zraka, vanjski zrak ulazi u aplikacijsku komoru pojačivača tlaka kroz otvoreni otvor ventila za zrak i kanal koji vodi do aplikacijske zračne komore, te se stvara servo sila. Budući da materijal reakcijske ploče ima zahtjev fizičkog svojstva jednakog jediničnog pritiska na napregnutu površinu, servo sila raste u fiksnom omjeru (omjer servo sile) s postupnim povećanjem ulazne sile potisne šipke upravljačkog ventila. Zbog ograničenja resursa servo sile, kada se postigne maksimalna servo sila, odnosno kada je stupanj vakuuma aplikacijske komore nula, servo sila će postati konstanta i više se neće mijenjati. U to će se vrijeme ulazna sila i izlazna sila pojačala povećati za isti iznos; kada se kočnica otkaže, potisna šipka upravljačkog ventila pomiče se unatrag uz smanjenje ulazne sile. Kada se dostigne maksimalna točka pojačanja, nakon otvaranja priključka vakuumskog ventila, povezuju se dodatni vakuum i zračna komora za primjenu, stupanj vakuuma komore za primjenu će se smanjiti, servo sila će se smanjiti, a tijelo klipa će se pomaknuti unatrag . Na taj način, kako se ulazna sila postupno smanjuje, servo sila će se smanjivati ​​u fiksnom omjeru (omjer servo sile) dok se kočnica potpuno ne otpusti.


Vrijeme objave:09-22-2022
  • Prethodna:
  • Sljedeći:
  • Ostavite svoju poruku