ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ | Hangzhou TieLiu Vacuum Booster Manufacturing CO., LTD

Hangzhou TieLiu Vacuum Booster Manufacturing CO., LTD

អាស័យដ្ឋាន

NO.492 XingYuan Road, YuHang District Hangzhou, Zhejiang, China

ទូរស័ព្ទ

លក់ៈ 0086-15157130981

ជំនួយ៖ 0086-13588730011

ជំនួយ៖ 0086-571-86183867

ជំនួយ៖ 0086-571-86183998

ម៉ោង

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍, ថ្ងៃអាទិត្យ: បិទ


ទុកសាររបស់អ្នក។