Arbeidsprinsippet til Power Brake Booster

Vakuumboosteren bruker prinsippet om å suge inn luft når motoren er i gang, noe som skaper vakuumet på den første siden av boosteren. Som svar på trykkforskjellen til det normale lufttrykket på den andre siden, brukes trykkforskjellen til å forsterke bremsekraften.

Hvis det til og med er en liten trykkforskjell mellom de to sidene av membranen, på grunn av det store arealet av membranen, kan det fortsatt genereres et stort trykk for å presse membranen til enden med lavt trykk. Ved bremsing kontrollerer vakuumforsterkersystemet også vakuumet som kommer inn i boosteren for å få membranen til å bevege seg, og bruker skyvestangen på membranen for å hjelpe mennesker til å tråkke på og skyve bremsepedalen gjennom den kombinerte transportanordningen.

I ikke-fungerende tilstand, skyver returfjæren til styreventilens skyvestang styreventilens skyvestang til låseposisjonen på høyre side, og vakuumventilporten er i åpen tilstand. Kontrollventilfjæren gjør at kontrollventilkoppen og luftventilsetet er i tett kontakt, og lukker dermed luftventilporten.

På dette tidspunktet kommuniseres vakuumgasskammeret og påføringsgasskammeret til boosteren med påføringsgasskammerkanalen gjennom vakuumgasskammerkanalen til stempellegemet gjennom kontrollventilhulrommet, og er isolert fra den ytre atmosfæren. Etter at motoren er startet, vil vakuumet (negativt trykk på motoren) ved motorens inntaksmanifold stige til -0,0667mpa (det vil si at lufttrykkverdien er 0,0333mpa, og trykkforskjellen med atmosfærisk trykk er 0,0667mpa ). Deretter økte boostervakuumet og vakuumet i påføringskammeret til -0,0667mpa, og de var klare til å jobbe når som helst.

Ved bremsing trykkes bremsepedalen ned, og pedalkraften forsterkes av spaken og virker på trykkstangen til kontrollventilen. Først komprimeres returfjæren til styreventilens skyvestang, og styreventilens skyvestang og luftventilsøylen beveger seg fremover. Når reguleringsventilens skyvestang beveger seg fremover til posisjonen der reguleringsventilkoppen kommer i kontakt med vakuumventilsetet, lukkes vakuumventilporten. På dette tidspunktet er boostervakuum og påføringskammer atskilt.

På dette tidspunktet kommer enden av luftventilsøylen akkurat i kontakt med overflaten av reaksjonsskiven. Når styreventilens skyvestang fortsetter å bevege seg fremover, åpnes luftventilporten. Etter luftfiltrering kommer den eksterne luften inn i påføringskammeret til boosteren gjennom den åpne luftventilporten og kanalen som fører til påføringsluftkammeret, og servokraften genereres. Fordi materialet til reaksjonsplaten har den fysiske egenskapskravet til likt enhetstrykk på den belastede overflaten, øker servokraften i en fast andel (servokraftforhold) med den gradvise økningen av inngangskraften til styreventilens skyvestang. På grunn av begrensningen av servokraftressursene, når den maksimale servokraften er nådd, det vil si når vakuumgraden til påføringskammeret er null, vil servokraften bli en konstant og vil ikke endres lenger. På dette tidspunktet vil inngangskraften og utgangskraften til boosteren øke med samme mengde; når bremsen er avbrutt, beveger styreventilens trykkstang seg bakover med reduksjonen i inngående kraft. Når det maksimale forsterkningspunktet er nådd, etter at vakuumventilporten er åpnet, kobles boostervakuumet og påføringsluftkammeret sammen, vakuumgraden til påføringskammeret vil avta, servokraften vil avta, og stempelkroppen vil bevege seg bakover . På denne måten, ettersom inngangskraften gradvis avtar, vil servokraften avta i et fast forhold (servokraftforhold) inntil bremsen er helt løsnet.


Innleggstid:09-22-2022
  • Tidligere:
  • Neste:
  • Legg igjen din melding