Zasada działania wzmacniacza siły hamowania

Wzmacniacz podciśnienia wykorzystuje zasadę zasysania powietrza podczas pracy silnika, co powoduje wytworzenie podciśnienia po pierwszej stronie wzmacniacza. W odpowiedzi na różnicę ciśnień normalnego ciśnienia powietrza po drugiej stronie, różnica ciśnień jest wykorzystywana do wzmocnienia siły hamowania.

Jeżeli między obiema stronami membrany występuje nawet niewielka różnica ciśnień, ze względu na dużą powierzchnię membrany, nadal można wygenerować duży ciąg, który popchnie membranę do końca przy niskim ciśnieniu. Podczas hamowania układ wspomagający podciśnienie kontroluje również podciśnienie docierające do układu wspomagającego, wprawiając membranę w ruch, i wykorzystuje popychacz na membranie, aby pomóc człowiekowi w wejściu na pedał hamulca i wciśnięciu pedału hamulca przez połączone urządzenie transportowe.

W stanie niedziałającym sprężyna powrotna popychacza zaworu sterującego popycha popychacz zaworu sterującego do pozycji zablokowanej po prawej stronie, a otwór zaworu podciśnieniowego jest w stanie otwartym. Sprężyna zaworu sterującego powoduje, że miseczka zaworu sterującego ściśle styka się z gniazdem zaworu powietrza, zamykając w ten sposób otwór zaworu powietrza.

W tym momencie próżniowa komora gazowa i aplikacyjna komora gazowa wzmacniacza są połączone z kanałem aplikacyjnej komory gazowej poprzez kanał próżniowej komory gazowej korpusu tłoka poprzez wnękę zaworu sterującego i są odizolowane od atmosfery zewnętrznej. Po uruchomieniu silnika podciśnienie (podciśnienie silnika) w kolektorze dolotowym silnika wzrośnie do -0,0667 mpa (czyli wartość ciśnienia powietrza wynosi 0,0333 mpa, a różnica ciśnień z ciśnieniem atmosferycznym wynosi 0,0667 mpa ). Następnie podciśnienie wspomagające i podciśnienie komory aplikacyjnej wzrosło do -0,0667mpa i w każdej chwili były gotowe do pracy.

Podczas hamowania pedał hamulca jest wciśnięty, a siła nacisku na pedał jest wzmacniana przez dźwignię i działa na popychacz zaworu sterującego. Najpierw sprężyna powrotna popychacza zaworu sterującego jest ściskana, a popychacz zaworu sterującego i kolumna zaworu powietrza przesuwają się do przodu. Gdy popychacz zaworu sterującego przesunie się do przodu do położenia, w którym miseczka zaworu sterującego styka się z gniazdem zaworu próżniowego, otwór zaworu próżniowego zostaje zamknięty. W tym momencie próżnia wspomagająca i komora aplikacji są oddzielone.

W tym momencie koniec kolumny zaworu powietrza styka się tylko z powierzchnią dysku reakcyjnego. Gdy popychacz zaworu sterującego będzie nadal przesuwał się do przodu, otwór zaworu powietrza otworzy się. Po przefiltrowaniu powietrza powietrze zewnętrzne dostaje się do komory aplikacyjnej wzmacniacza przez otwarty otwór zaworu powietrza i kanał prowadzący do komory powietrza aplikacyjnego i generowana jest siła serwa. Ponieważ materiał płyty reakcyjnej ma właściwości fizyczne wymagające równego nacisku jednostkowego na naprężoną powierzchnię, siła serwa wzrasta w ustalonej proporcji (stosunek siły serwa) wraz ze stopniowym wzrostem siły wejściowej popychacza zaworu sterującego. Ze względu na ograniczenie zasobów siły serwa, po osiągnięciu maksymalnej siły serwa, czyli gdy stopień podciśnienia w komorze aplikacyjnej wynosi zero, siła serwa stanie się stała i nie będzie się już zmieniać. W tym momencie siła wejściowa i siła wyjściowa wzmacniacza wzrosną o tę samą wartość; po zwolnieniu hamulca popychacz zaworu sterującego cofa się wraz ze zmniejszaniem się siły wejściowej. Po osiągnięciu maksymalnego punktu doładowania, po otwarciu otworu zaworu podciśnieniowego, podłączeniu podciśnienia wspomagającego i komory powietrza aplikacyjnego, stopień podciśnienia w komorze aplikacyjnej zmniejszy się, siła serwa zmniejszy się, a korpus tłoka przesunie się do tyłu . W ten sposób, w miarę stopniowego zmniejszania się siły wejściowej, siła serwa będzie się zmniejszać w stałej proporcji (stosunek siły serwa), aż do całkowitego zwolnienia hamulca.


Czas publikacji:09-22-2022
  • Poprzedni:
  • Następny:
  • Zostaw wiadomość