Princíp činnosti posilňovača bŕzd

Podtlakový posilňovač využíva princíp nasávania vzduchu pri chode motora, čím vzniká podtlak na prvej strane posilňovača. V reakcii na tlakový rozdiel normálneho tlaku vzduchu na druhej strane sa tlakový rozdiel používa na posilnenie brzdného ťahu.

Ak je čo i len malý tlakový rozdiel medzi dvoma stranami membrány, v dôsledku veľkej plochy membrány môže byť stále generovaný veľký ťah na zatlačenie membrány na koniec s nízkym tlakom. Pri brzdení systém posilňovača podtlaku tiež riadi podtlak vstupujúci do posilňovača, aby sa membrána mohla pohybovať, a pomocou tlačnej tyče na membráne pomáha človeku zošliapnuť a stlačiť brzdový pedál cez zariadenie na kombinovanú prepravu.

V nefunkčnom stave tlačí vratná pružina tlačnej tyče riadiaceho ventilu tlačnú tyč riadiaceho ventilu do uzamknutej polohy na pravej strane a port vákuového ventilu je v otvorenom stave. Pružina riadiaceho ventilu tesne pritlačí misku riadiaceho ventilu a sedlo vzduchového ventilu, čím uzatvorí port vzduchového ventilu.

V tomto čase sú vákuová plynová komora a aplikačná plynová komora zosilňovača prepojené s kanálom aplikačnej plynovej komory cez kanál vákuovej plynovej komory telesa piesta cez dutinu riadiaceho ventilu a sú izolované od vonkajšej atmosféry. Po naštartovaní motora podtlak (záporný tlak motora) v sacom potrubí motora stúpne na -0,0667 mpa (to znamená, že hodnota tlaku vzduchu je 0,0333 mpa a rozdiel tlaku s atmosférickým tlakom je 0,0667 mpa ). Následne sa posilňovacie vákuum a podtlak v aplikačnej komore zvýšili na -0,0667 mpa a boli kedykoľvek pripravené na prácu.

Pri brzdení sa stlačí brzdový pedál a sila na pedál sa zosilní pákou a pôsobí na tlačnú tyč ovládacieho ventilu. Najprv sa stlačí vratná pružina tiahla riadiaceho ventilu a tiahlo riadiaceho ventilu a stĺpik vzduchového ventilu sa posunú dopredu. Keď sa tlačná tyč riadiaceho ventilu posunie dopredu do polohy, kde sa miska riadiaceho ventilu dotkne sedla vákuového ventilu, port vákuového ventilu sa uzavrie. V tomto čase sú posilňovacie vákuum a aplikačná komora oddelené.

V tomto čase sa koniec stĺpca vzduchového ventilu práve dotýka povrchu reakčného disku. Keď sa tlačná tyč ovládacieho ventilu naďalej pohybuje dopredu, otvor vzduchového ventilu sa otvorí. Po filtrácii vzduchu vonkajší vzduch vstupuje do aplikačnej komory posilňovača cez otvor pre otvorený vzduchový ventil a kanál vedúci do komory aplikačného vzduchu a vytvára sa sila servopohonu. Pretože materiál reakčnej dosky má požiadavku fyzikálnych vlastností rovnakého jednotkového tlaku na namáhaný povrch, sila servopohonu sa zvyšuje v pevnom pomere (pomer sily serva) s postupným zvyšovaním vstupnej sily tiahla ovládacieho ventilu. V dôsledku obmedzenia zdrojov sily servopohonu sa pri dosiahnutí maximálnej sily servopohonu, to znamená, keď je stupeň vákua v aplikačnej komore nulový, sila servopohonu stane konštantnou a už sa nebude meniť. V tomto čase sa vstupná sila a výstupná sila posilňovača zvýšia o rovnakú hodnotu; pri zrušení brzdy sa tiahlo riadiaceho ventilu pohybuje smerom dozadu s poklesom vstupnej sily. Keď sa dosiahne maximálny bod zvýšenia, po otvorení portu vákuového ventilu sa spojí podtlak posilňovača a komora nanášacieho vzduchu, stupeň podtlaku v komore nanášania sa zníži, sila servopohonu sa zníži a telo piestu sa posunie dozadu. . Týmto spôsobom, ako sa vstupná sila postupne znižuje, sila serva bude klesať v pevnom pomere (pomer sily serva), až kým sa brzda úplne neuvoľní.


Čas uverejnenia:09-22-2022
  • Predchádzajúce:
  • Ďalšie:
  • Nechajte svoju správu