Biz hakda

hilini gowulaşdyrmak

Hangzhou Tieliu vakuum güýçlendiriji önümçilik kärhanasyÖnümçiligiň 20 ýyldan gowrak tejribesi bar.

Kompaniýanyň meýdany 6000 inedördül metr. 20-den gowrak tehniki magistral we 100-den gowrak işgäri bilen, yhlas we pragmatizm, innowasiýa, maýa goýumlary we dünýä derejesine çykmak bilen, kompaniýa hemişe müşderä gönükdirilen ýörelgäni ýerine ýetirýär, işgärleriň tehniki we iş hilini ýokarlandyrmaga çalyşýar, hil ulgamyny yzygiderli gowulandyrýar, önümiň hilini we hyzmat hilini yzygiderli ýokarlandyrýar we bazar bäsleşigine gatnaşýar.

  • dv

Önümler

Habaryňyzy goýuň