Biz hakda | Hangzhou TieLiu Wakuum Booster Önümçilik CO., LTD

Hangzhou Tieliu vakuum güýçlendiriji önümçilik kärhanasyÖnümçiligiň 20 ýyldan gowrak tejribesi bar.

Kompaniýanyň meýdany 6000 inedördül metr. 20-den gowrak tehniki magistral we 100-den gowrak işgäri bilen, yhlas we pragmatizm, innowasiýa, maýa goýumlary we dünýä derejesine çykmak bilen, kompaniýa hemişe müşderä gönükdirilen ýörelgäni ýerine ýetirýär, işgärleriň tehniki we iş hilini ýokarlandyrmaga çalyşýar, hil ulgamyny yzygiderli gowulandyrýar, önümiň hilini we hyzmat hilini yzygiderli ýokarlandyrýar we bazar bäsleşigine gatnaşýar.

Kompaniýada galyndylary gaýtadan işleýän merkeziň, önümi ösdürmegiň merkeziniň, möhürleme liniýasynyň, wakuum güýçlendiriji gurnama liniýasynyň köp toplumy, örtük çyzygy, ýokary takyk wakuum güýçlendiriji möhürlemesi, synag meýdançasynyň giriş we çykyş aýratynlyklary, ýokary we pes temperatura ýadawlygy bar. çydamlylyk synag meýdançasy.

ht (3)

2000-den gowrak önümimiz bar, indi her ýylda 1 million toplum önüm öndürmek üçin ähliumumy güýjümiz bar. Önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýa, Gündogar Europeewropa we Demirgazyk Amerika ýaly 20-ä golaý ýurda we sebitlere eksport edilýär.

sdv

Korporatiw medeniýet

n 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda kompaniýa Lu Ksunyň Şaoksingdäki öňki rezidensiýasyna bir günlük gezelenç gurady

e

2019-njy ýylyň oktýabr aýynda kompaniýa Huangshan, Anhui şäherine iki günlük gezelenç gurady

e


Habaryňyzy goýuň